Tina Møller

Tina Møller,
prosjektleder

Verdifull partner for nye og spennende prosjekter

Siden jeg startet min egen virksomhet i 2009, har jeg jobbet tett med ProData Consult og betrakter dem nå som min proaktive partner.

Jeg ble kontaktet av ProData Consult etter at de hadde gått gjennom CV-en min. De gav meg verdifulle innspill på hvordan den kunne bli mer synlig i søk.

Senere, under et besøk på kontoret, fikk jeg personlig sparring og innspill til hvordan jeg kunne oppdatere min CV, for å øke sjansene for å bli vurdert til frilansoppdrag. Denne innsikten bruker jeg fremdeles når jeg oppdaterer CV-en.

Får personlig sparring

De gir meg også sparring når min CV skal sendes til kunder, og vi gjennomgår og skreddersyr den til det spesifikke oppdraget.

Jeg setter pris på dialogen jeg har med ProData Consult for nye oppgaver. De hjelper meg med å få en god forståelse av kunden og oppdraget, og at jeg er godt forberedt til intervjuet.

Tina Møller
prosjektleder