Presemyslaw Panczyk

Przemyslaw Panczyk,
app-utvikler

Prodata Consult er profesjonelle hele veien

Mitt samarbeid med ProData Consult har vært bra organisert. Gjennom hele prosessen har de tatt hånd om det administrative arbeidet. Det gjør at det er mye enklere for meg å sette søkelys på jobben jeg er hyret til.

Rekrutteringsprosessen hos ProData Consult var aldri tidskrevende eller stressende. Du har en oppklarende samtale hva som er forventet av deg og hva du kan forvente av kunden. Dette gir deg et godt innblikk i om du passer for jobben.

Som del av denne prosessen får du også mulighet til å snakke med kunden, for å diskutere forventninger og sjekke om du er en god match. Jeg synes at denne prosessen gir deg en god start til samarbeidet med kunden.

Alltid der for å hjelpe

Generelt synes jeg, at ProData Consult er profesjonelle hele veien. De er lette å nå hvis du har spørsmål eller opplever utfordringer. Og jeg vet alltid hvem jeg skal kontakte for å få et svar innen rimelig tid.

Jeg tror det er viktig å kunne kommunisere direkte med kunden for å gjøre en ordentlig jobb. Prodata Consult tillater det, og de griper inn på en hjelpsom måte.

Det er givende og jeg setter pris på å arbeide for et firma, som vet hva som kreves for å lykkes i mine prosjekter.

Przemyslaw Panczyk
app-utvikler