Jakob Kjøller ser på kamera

Møt programvareutvikleren Jakob Kjøllner:

Tett dialog gir de beste resultatene

Som konsulent for ProData Consult mener Jakob Kjøller at veien til suksess for begge parter er løpende og tett dialog med kundene, agile prosesser og tidsbesparende løsninger.

Som IT-konsulent og programvareutvikler gjennom ProData Consult Danmark har Jakob Kjøller en tett dialog med kunden. «Mitt fokus er brukerne som skal få utbytte av mitt arbeid, slik at det hjelper dem til en lettere hverdag, sier Jakob.

For tiden legger han siste hånd på en større selvbetjeningsløsning for PensionDanmark. Løsningen skal gjøre det lettere og hurtigere for kundene å bestille tid til fysioterapeut, kiropraktor og tilsvarende behandlingstilbud som er en del av selskapets helseforsikringer.

Jakob Kjøller er ikke ukjent med at oppdrag som ProData Consult har tilbudet ham innen utvides og forlenges. Det skjer fordi kundene tydeligvis har en positiv opplevelse av Jakobs måte å løse oppgavene på. Ved en tidligere frilanskontrakt med en større bank fortsatte samarbeidet i tre år. Og oppdraget hos PensionDanmark har også blitt utvidet.

”Både hos banken og nå hos PensionDanmark ble oppdragene innledet med korte kontrakter på få måneder. Heldigvis ble de i begge tilfellene utvidet og forlenget gjentatte ganger», forteller konsulenten.

For Jakob Kjøllers arbeid som konsulent og i tidligere fast jobb, er webutvikling det helt sentrale. Det reflekterer naturligvis en utvikling hvor programvaren som bedriftene, eller kundene deres bruker blir betjent i et webgrensesnitt. Med mer enn 20 års erfaring har han i årenes løp opparbeidet seg god innsikt i de fleste programmeringsspråk.

 

Tør utfordre i team-leder rolle

Den brede erfaringen gir ham også selvsikkerhet som smitter av på hvordan han håndterer arbeidet sitt.

”Jeg kan merke at kundene liker måten jeg gjør arbeidet mitt på. Jeg tar gjerne en diskusjon om hvordan et oppdrag skal løses, og jeg holder meg ikke tilbake for å si min mening. Heller ikke hvis jeg i noen situasjoner merker at kunden har et annet syn på hvordan oppgaven kan utføres, sier Jakob Kjøller.

Jakob Kjøller forteller at han gjerne tar på seg ansvar og fører et prosjekt i mål sammen med de øvrige konsulentene som er tilknyttet det samme prosjektet.

Til tross for at Jakob Kjøller har sine meningers mot i de utviklingsoppgavene han tildeles og kontrakteres for, understreker han at han på ingen måte har ambisjoner om å gjøre seg uunnværlig.

 

Ren kode har stor betydning ved overlevering

Den bramfrie, men samtidig ydmyke innstillingen er tydelig når samtalen kommer inn på hvor ren og utvetydig koden blir skrevet.

Kode kan skrives på mange forskjellige måter som i siste ende gir det samme resultatet. Men selv om programmeringen gir det samme resultat er det på ingen måte likegyldig hvordan koden blir skrevet.

Når en utvikler på et tidspunkt skal bygge videre på andres arbeid, kan det ha stor betydning hvor rent og stringent den tidligere utvikleren har utført arbeidet sitt. Eller i motsatt fall, hvordan denne har slurvet med kodingen sin.

”I mine øyne er det helt avgjørende at koden er skrevet klar, lesbar og utvetydig. Det er mye viktigere hvor lesbar koden er, enn at den følger et bestemt programmeringsspråk eller rammeverk», mener Jakob Kjøller.

 

Uunnværlig – uten å være det

Han slår fast at selv om utviklingsarbeidet i prinsippet er avsluttet, vil senere endring av behov ofte kreve justeringer av det utførte arbeidet.

”Som konsulenter og IT-folk er vi konstant inn og ut av kodebaser. Det jeg starter å jobbe med i dag, kan om 14 dager gjerne være en annen utvikler som gjør det ferdig, forteller Jakob.

Selv om han ikke å gjør seg uunnværlig, mener han likevel at han etterlater seg et så tydelig preg, at kunden ofte kommer tilbake.

«Ved å ikke gjøre meg uunnværlig blir jeg det allikevel – paradoksalt nok – fordi mange kunder foretrekker min måte å jobbe på. Jeg jobber ikke for å sikre meg en fortsatt kontrakt, men for å sikre at andre kan arbeide videre på det jeg har laget», slår Jakob Kjøller fast.

Jakob Kjøller arbejder hjemmefra
Jakob Kjøller foretrekker å jobbe inhouse hos kunden. Men under Covid-19 var han nødt til å ha hjemmekontor.

Brenner for tidsbesparende løsninger

I bagasjen med arbeidserfaringer har han også rollen som ansvarlig for Developer Operations (DevOps). Hos banken han tidligere jobbet for, skulle resultatet av Kjøllers innsats danne grunnlaget for et nytt utviklermiljø – med tilhørende programvare-verktøy. Helt konkret skulle det brukes i forbindelse med outsourcing av en rekke oppgaver til India.

”Vi skulle få ombord åtte indiske programvareutviklere. Da det tar en uke å få et sånt utviklermiljø opp og stå, er det en ganske kostnadskrevende prosess», forteller Jakob.

Han forklarer hvordan han og kollegaene i banken i København satte opp de nødvendige skriptene. Slik kunne de indiske kollegaene kjøre det på sine maskiner, som var klare for bruk med Visual Studio.

«Det som tidligere varte en uke, kunne nå gjøres på et kvarter», sier Jakob Kjøller. Han synes slike oppgaver er interessante da det handler om konkret problemløsning.

«En ting er å kode på bestilling på bakgrunn av en skjermdump som viser et ønsket resultat. Noe helt annet er på egenhånd å arbeide fram løsninger og forbedringer på små og store forhindringer. Det er det siste jeg virkelig brenner for, sier Jakob Kjøller ivrig.

 

Integrasjonsprosessen skåret ned til 10 minutter

Med i fortellingen om de fikse og tidsbesparende løsningene, hører også en rekke med ”software-tweaks”, som Jakob Kjøller for en del år siden fant fram til.

”Under arbeidet med et timeregistreringssystem som skulle kjøres mot et annet system i det offentlige satt vi med en integrasjonsprosess som tok en time og kvarter å kjøre. Jo mere data som ble tilføyd, jo tyngre gikk det. Så gjorde jeg noen forsøk, klippet deler fra hverandre og satte det sammen på en annen måte. Da jeg var ferdig var vi nede på mindre enn 10 minutter, forteller Jakob.

Agil utvikling – smak på delresultater

Med i fortellingen om de fikse og tidsbesparende løsningene, hører også en rekke med ”software-tweaks”, som Jakob Kjøller for en del år siden fant fram til.

”Under arbeidet med et timeregistreringssystem som skulle kjøres mot et annet system i det offentlige satt vi med en integrasjonsprosess som tok en time og kvarter å kjøre. Jo mere data som ble tilføyd, jo tyngre gikk det. Så gjorde jeg noen forsøk, klippet deler fra hverandre og satte det sammen på en annen måte. Da jeg var ferdig var vi nede på mindre enn 10 minutter, forteller Jakob.

Jakob Kjøllers foretrekker den agile arbeidsmetode innen utviklingsoppgaver. Der blir små resultater løpende testet om de virker.

«Da er vi hele tiden nødt til å smake på resultatene, for å si det på den måten, for å kunne slå fast om de gir verdi», sier han.

 

Tett dialog med kundene skaper de beste resultatene

Til tross for skiftende oppgaver som konsulent, identifiserer han seg raskt med bedriften han har kontrakt med.

«Når jeg arbeider for PensionDanmark, så er det virksomheten og oppgaven jeg utfører jeg identifiserer meg med», sier Jakob Kjøller.

Samtidig er han tydelig på at han setter veldig stor pris på den innsatsen ProData Consult gjør med å matche interessante oppdrag og kompetanser, hos kunder som har behov for hans ekspertise.

I en normalsituasjon – uten Covid-19 – går Jakob på jobb hos den bedriften han jobber for, spiser lunsj med kolleger, og deltar på møter og sosiale arrangementer som om han var fast ansatt.

«Når vi som konsulenter sitter ved siden av bedriftens fast ansatte – som skal høsten fruktene av vårt arbeid – gir det en direkte og god mulighet til å være i dialog om oppdraget. Det gir en fordel for bedriften, medarbeiderne og til siste brukerne av vårt arbeid», mener han.

Konsulent Jakob Kjøller

 

”ProData Consult er både raskere enn konkurrentene, og de skaffer meg også de mest interessante kontraktene, sier Jakob Kjøllner.

Med mer enn 20 års erfaring har Jakob Kjøller godt kjennskap til de fleste fagområder innen programvareutvikling. Webutvikling er hans store styrke og beskjeftigelse i tidligere jobb og i nåværende rolle som selvstendig konsulent.

Både personlig og arbeidsmessig trives Jakob som frilanskonsulent. Her kan han velge de arbeidsoppgavene har synes er mest interessante, og si nei til oppgaver som ikke er så fristende.

Selv om han har registrert seg hos mange forskjellige konsulent-bemanningsbyråer, er det i praksis ProData Consult som formidler de oppdragene han tar. ProData Consult setter seg inn i konsulentens styrker og kompetanseområder, samtidig kjenner de kundenes behov. Derfor klarer de å matche kunder og konsulenter best mulig.

Jakob Kjøller er frilanskonsulent for ProData Consult

Blogg

Innsikt og artikler