Arbeidsbord med tastatur, briller og kaffekopp når man skriver CV

Konsulent CV: Slik fremhever du dine kjernekompetanser

En god CV er konsulentens adgangsbillett til spennende oppdrag. Som konsulent skal du utarbeide en perfekt CV som skaffer deg det avgjørende intervjuet. Her får du gode råd du må huske å inkludere i din CV, når du er på jakt etter frilansoppdrag.

Av Claus Schack – ProData Consult

Claus Schack vært  Sourcing Manager i over 10 år og hjulpet konsulenter med å lage CV som gir oppdrag.

Skriv for målgruppen

Kartlegg deg selv

Starten på en god Konsulent CV starter med en tydelig definisjon: Hva du er, og hva du kan. Skjær inn til beinet og finn frem til kjernen i kompetansene dine.

Kartlegg hvilke kompetanser du er ekspert i, og i hvilke roller du har utmerket deg i de seneste år. Det er helt avgjørende at kjernen i din CV er basert på nylige erfaringer.

Betyr det at du ikke kan være ekspert i noe du arbeidet med for 5-10 år siden? Jo, det kan det nok være. Men de fleste dørvoktere nøler med å betrakte deg som spesialist hvis erfaringen din ikke er fersk og nylig. Derfor bør kjernen i CV-en være basert på de siste 3-5 år.

Skjær dessuten vekk all overflødig informasjon som kan skape støy. Når du har funnet kjernen har du også funnet profilen din. La det være ditt referansepunkt gjennom hele CV-en. Deretter handler det om å fastslå at du står trygt når «stormen raser» i prosessen, slik at også personer uten din faglige kunnskap blir overbevist.

praktiske-oppstartstips-for selvstendige-it-konsulenter(4)

Hvis du klarer å definere dine hovedkompetanser og erfaringer er mye gjort: Hva  er du, og hva kan du?

Ikke skriv for teknisk - husk dørvokterne

Som konsulent skal din CV gjennom atskillige ledd før du er klar for et oppdrag. I hvert ledd sitter det oftest personer uten samme faglige innsikt som deg. De opptrer som dørvoktere ("gatkeepers") og vurderer om du skal videre i prosessen eller ikke.

Gatekeepers kan være en blandet flokk. Fra HR og rekrutteringsfolk, til ressursavdelinger, innkjøp og anbud, samt andre koordinatorer. Selv jurister og økonomer kan opptre som dørvoktere.

Også i det konsulenthuset du samarbeider med finner dørvoktere. Men ikke minst hos det firma du forsøker å få oppdraget. Får du ikke formidlet CV-en så dørvokterne forstår kompetansen din, er du straks ute av kappløpet om det spennende oppdraget. Så hvordan kan du gjøre det maksimalt for å komme gjennom den krevende prosessen?

Sørg for at CV-en blir en bevisførsel

CV-en din skal tydelig og objektivt vise dine kjernekompetanser. Slik som i en bevisførsel skal det være en sammenheng mellom kompetansene du påstår du har, og erfaringene du faktisk innehar. Det hele skal støtte retningen i profilen din.

Du skal føre en empirisk bevisførsel for dine kjernekompetanser i CV-en. Dataene i CV-en skal angi en retning og etterlate et klart og tydelig budskap. Det etterlater mindre subjektivitet for leseren, og dermed fremstår CV-en din mer objektiv, troverdig og oppriktig.

Skriv på en enkel og forståelig måte og unngå interne uttrykk og akronymer. Bruk samme begreper og faguttrykk gjennom hele CV-en. Og være ikke redd for å sette en tykk strek under kjernekompetansene som preger retningen i profilen din.

Repetisjon er viktig for at du objektivt kan argumentere for at du er en spesialist overfor «dørvokterne». Sørg derfor at også din faglige LinkedIn-profil henger sammen med CV-en.

Skriver på en PC

Husk å repetere viktige nøkkelord og kompetanser. Du kan også bruke synonymer og beslektede termer for å skape variasjon i språket. La gjerne en venn eller kollega se over og gi tips.

3 viktige deler i en konsulent-CV

En god konsulent-CV består hovedsakelig av 3 byggesteiner: Et kort sammendrag, en kompetanseliste og prosjekterfaring

1 Resymé (sammendrag)

Skap retningen fra starten med et tydelig sammendrag. Introduser din overordnede rolle, kompetanser og de faglige begreper du vil henvise til og fremheve gjennom hele CV-en.

Det er i resymeet at du setter retningen i din CV. Skriv en distinkt, men overordnet profiltekst og unngå lange komplekse beskrivelse. Hold det kort og kontant og skjær inn til kjernen av din faglige profil. Opp til 12-15 linjer gjør trikset – ikke mere.

2 Kompetanseliste

Bygg opp en velordnet liste som raskt fremhever dine ekspertkompetanser.

Fremhev på hvilket nivå kompetansene dine ligger, angi når du brukte dem sist og hvor mange år du har jobbet med dem. På den måten får du raskt satt opp et velordnet datasett som støtter retningen for profilen din.

3 Prosjekterfaring

Utdyp prosjekterfaringen din og start med ditt siste prosjekt. Sørg for at alt støtter opp under retningen på profilen din. Det gjelder både i overskrifter og i de forklarende tekstene. Det er i prosjekterfaringen at du legger en empirisk bevisførsel for påstandene dine i resymeet og kompetanselisten.

Helt konkret bør du under prosjekterfaringen vise perioden for prosjektet, kunden/arbeidsgiveren, prosjektbeskrivelse, anvendte teknologier og den rolle du hadde.

I prosjektbeskrivelsen skal du sette søkelys på hva DU har gjort. Unngå generelle beskrivelser av avdelingen, eller andre ting som ikke handler om dine kompetanser. Sørg for å belyse hvordan du har arbeidet med prosjektet og hvilke faglige kompetanser som ble tatt i bruk i prosjektet.

Avslutt med en kvalitetssjekk

Gå gjennom CV-en din til slutt. Kryssjekk hvert avsnitt og kontroller at alt peker i samme retning. Hvis du har lykkes, har du en CV som henger sammen og som understøttes av «data» som peker i samme retning: Der alt sammen formidler det samme budskap gjennom hele CV-en.

Selv om ulike personer leser din CV, vil de komme til samme konklusjon. Og det er nettopp det som er formålet med en god konsulent-CV: Konsistens og tydelig retning.

Få oppdrag som konsulent

Opprett profil på 5 minutter sjekk mulighetene

Blogg

Innsikt og artikler