Hvordan starte som selvstendig IT-konsulent?

Er du en IT-ekspert med flere års erfaring og drømmer du om å jobbe selvstendig og være din egen sjef. Det er faktisk ikke så komplisert å komme i gang, og vi har gjort det enklere for deg. Som ny frilanser har du mange muligheter, men du møter også utfordringer. Sjekk hva som kreves og hvordan du kommer i gang.

8. juni 2021

Dette blogginnlegget handler om hvordan du kommer i gang som IT-konsulent. Artikkelen tar for seg følgende tema:

Forstå hva du kan oppnå som uavhengig IT-konsulent, prosjektleder eller forretningskonsulent og hva som du bør tenke på for å lykkes.

Denne artikkelen inngår i en serie om hvordan du starter opp som selvstendig IT-konsulent. I serien tar vi deg gjennom noen interessante emner:

Vanlige spørsmål knyttet til det å starte opp som selvstendig konsulent:

Hvordan bli konsulent?

Hva er de viktigste årsakene til å starte for seg selv?

Hva motiverer IT-spesialister til å bli frilansere?

Hvordan sjekke om min IT-kompetanse er etterspurt?

Hvordan finne nye oppdrag som frilanskonsulent?

Hvordan skape forutsigbarhet som selvstendig?

Hvordan kommer jeg i gang som selvstendig?

Selvstendig konsulent – trender det?

I 2016 spådde Heidi Austlid, daværende adm. direktør i IKT-Norge, at vi ville få en nødvendig økning i antall frilansere i Norge. I 2021 ser vi at denne spådommen var riktig. Siden 2008 er har det vært en økning i antall små virksomheter (1-4 ansatte) som arbeider med IT.

Bakgrunnen for dette er at arbeidsmarkedet endrer seg. Teknologiutviklingen påvirker måten vi jobber og lever på. Komplekse og omfattende prosjekter medfører et sterkt økende behov for fleksibel og spesialisert kompetanse.

Samtidig vet vi at det er kritisk mangel på IT-kompetanse i Norge. Og en god måte å dekke kompetansebehovet er å bruke fleksible ressurser hos uavhengige IT-konsulenter. Alle jakter på kompetente IT-spesialister, så er du en av dem har du muligheter.

Hva sier statistikken?

Det finnes ingen entydig statistikk over IT-konsulenter, men SSB har oversikt over nyetablerte virksomheter som gir mening.

Graf over nyeteablerte selskaper 2008 til 2020

Antall nyetablerte selskaper med IT som tjenesteområde (Aksjeselskap med 1-4 ansatte og Enkelpersonforetak) har økt trutt, men ujevnt fra 2008 til 2020. Trendlinjen viser veksten i perioden. Kilde: SSB

Veksten av antall nyetablerte selskap (1-4 ansatte i Aksjeselskap og Enkelpersonforetak) med IT som tjenesteområde har økt med hele 110 % siden 2008 frem til 2020, viser statistikk fra SSB. I dette bildet skal vi ha med at enkelte selskap kan ha registrert seg under andre bedriftskoder. Legger vi til AS med flere ansatte (+5) blir veksten betydelig større

Friheten lokker

Regjeringen legger opp til at flere skal jobbe hjemmefra og bli boende i distriktet, i følge en artikkel på NRK i juni 2021. Dette er gode nyheter for dem som ønsker uavhengighet, og gir et signal om at remote arbeid er kommet for å bli.

7 av 10 vil fortsatt velge seg hjemmekontor minst èn dag i uka – selv etter pandemien, dokumenterer rapporten «Hjemmekontor: Utbredelse og sentrale kjennetegn våren 2021» fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved universitetet Oslo Met.

Når forskningen fra 2021 viser at friheten med hjemmekontor frister mange, er det nok et tegn på at flere ser mot uavhengighet.

Ønsker om frihet lokker mange, men hva er de vanligste årsakene til å starte som selvstendig?

Fire grunner til å starte for seg selv som IT-konsulent

Fire-grunner-til-å-starte-for-seg-selv-som-IT-konsulent

Bedre økonomi, spennende oppgaver og fleksibilitet er motivasjonsfaktorer for de som  planlegger å starte for seg selv.

IT-konsulenter er erfarne spesialister. De som lykkes har drivkraften, personlige egenskaper og kompetansen som skal til.

Det kan være mange årsaker til at nettopp du ønsker å starte som selvstendig. I samtale med hundrevis av frilansere som har tatt valget om å bli selvstendig, har vi samlet erfaringer. Her er noen av de viktigste årsakene for å starte for seg selv.

1. Bedre økonomi

Ikke overraskende ønsker mange å få bedre betalt når man starter for seg selv. Og selvstendige senior IT-konsulenter tjener godt. Langt de fleste mener at dette er viktigst, men det styrer sjeldent valget.

2. Kontroll på karriere

Betydningen av å ha kontroll over egen arbeidshverdag verdsettes stort. Det handler om selv å kunne velge kunder, oppdrag og kompetanse. Kort sagt, være sin egen sjef

3. Fleksibilitet

Fleksibilitet er sentralt for mange. Det omfatter hvor du jobber og når du jobber, men også hvordan du utfører jobben. Mange ønsker ikke lenger å være låst i de begrensningene en fast jobb og driftsoppgaver gir.

Roy Johansen er digital rådgiver og forretningsutvikler og tar oppdrag via ProData Consult. Han synes det beste med å være frilanser er fleksibilitet og egne valg; å bestemme hvilke oppgaver og prosjekter han vil jobbe med.

– Det er inspirerende å oppleve at oppdragsgiver utvikler seg med den kompetansen jeg bidrar med, forteller den erfarne IT-spesialisten som er frilans forretningsutvikler og prosjektleder.

Les Roy Johansens erfaring som selvstendig konsulent for ProData Consult.

Roy Johansen

4. Fokuser på det du er best til

Like lite som at pengene styrer en musiker, søker en erfaren IT-konsulent kun etter inntekter. Det er utfordringene og kompetansen som betyr noe, hører vi fra IT-konsulenter som vurderer å skifte beite.

En erfaren ingeniør eller IT-prosjektleder oppgir ofte at de ønsker å jobbe med spesialistkompetanse. Fokus er på de kompetanseområdene som man kan best og vil rendyrke.

Heldigvis hjelper ProData Consult deg med det administrative, slik at du kan gjør det som du er best til.

Viktige faktorer for å lykkes som selvstendig

Viktige-faktorer-for-å-lykkes-som-selvstendig

Frihet og fleksibilitet. Din kompetanse, timing og tilgang på oppdrag er avgjørende for å lykkes som ny konsulent.

Ønsker du å starte for deg selv er kombinasjonen av god timing og riktig kompetanse viktig. Dette øker muligheten for at du lander nye oppdrag og får forutsigbarhet rundt det.

Med økende etterspørsel etter IT-kompetanse har det aldri vært bedre tidspunkt å starte egen bedrift!

Om du kaller deg frilanser, uavhengig eller selvstendig konsulent betyr mindre. Som selvstendig konsulent skal du ha næringsvirksomhet i et eget selskap, kontakte kunder, finne prosjekter og drive for deg selv. Det kan synes overveldende, derfor vil et partnerskap som med ProData Consult være fordelaktig.

Disse faktorene gjør valget enklere.

Kompetansebehov i Norge

Norge står overfor et kjempeløft digitalt og det er et kritisk kompetansebehov etter IT-ekspertise og erfaring både i privat og offentlig sektor. Du kan være den som kan mest om «The next big thing» og kan bruke din bakgrunn og interesser.

Konsulenten Cathrine Nagell fikk oppdrag via ProData Consult innen GDPR – som akkurat var etterspurt i 2018 – da hun etablerte seg som konsulent:

Cathrine Nagell er forretningskonsulent

– På det tidspunktet hadde jeg liten erfaring med compliance- og GDPR-projekter, men jeg tenkte helt omvendt. Nettopp meg, med juridisk bakgrunn og lang erfaring som direktør kunne fungere godt som interimleder, prosjektleder eller lignende, sier forretningskonsulenten.

Les om Cathrine Nagell: Fra erfaren direktør til ettertraktet forretningskonsulent.

God timing kan være viktig for å få en god start. Men viktigst er erfaring.

Er du en spesialist?

Konsulenter hentes inn fordi de er spesialister innen et område hvor kunden selv ikke har ekspertise. Og konsulenten skal løse det.

Hvilke spesialiserte IT-kompetanser har du jobbet med de siste 5 år? Ja, for skal du hevde deg i konkurransen med andre IT-eksperter må du ha fersk og relevant erfaring.

Både utviklere og prosjektledere har attraktiv kompetanse som markedet etterspør. Er den oppdatert og sertifisert har du stor mulighet for å lykkes som selvstendig IT-konsulent.

Se eksempler på en del etterspurte IT kompetanseområder.

Har du egenskapene som skal til?

Ikke alle som jobber med IT trives med stor variasjon og nye prosjekter. Men for dem som gjør det, er det mange fordeler og noen krav.

Du må være villig til å føye en krevende kunde og ta oppgaver som ikke alltid synes er perfekte. Samtidig skal du forsvare din faglige integritet – være rådgiver, problemløser og sparringpartner. Med andre ord; du må være nysgjerrig, ha selvtillit, vise engasjement og åpenhet.

Sjekk ut om du har det som skal til for å bli en vellykket frilanskonsulent. Og les hvilke personlighetstrekk en god prosjektleder bør ha.

Konsulent Steffen Jørgensen forteller hvorfor han valgte nettopp ProData Consult, som har en rekke rammeavtaler og kunder – og dermed kan tilby nye oppdrag.

{   ... Å være frilanser gir meg både frihet og faglige utfordringer». ...   }

Steffen Jørgensen

Tilgang på oppdrag

Med rift etter IT-kompetanse i Norge, gjør ny teknologi og nye forretningsmodeller det lettere å finne oppdrag for frilansere. Men som nystartet kan det være tungt å finne oppdragsgiverne. Da vil et fast forhold til en stabil konsulentpartner som ProData Consult hjelpe. Du får assistanse til administrative oppgaver og har en egen salgsavdeling som jobber for deg.

Når du innser hvor enkelt det er å finne oppdrag og nye kunder, endrer mye seg. Og du kan sette søkelys på å være den fagpersonen du er.

Slik får du stabilitet som ny frilanskonsulent

Slik-får-du-stabilitet-som-ny-frilanskonsulent

Planlegg din nye karriere og sjekk om du kan få stabilt med oppdrag i den første perioden.

Så har du kommet dit – du vil være din egen sjef og vil gjøre en forskjell som selvstendig. Du er motivert – du har kompetansen – det er oppdrag der ute – og så skal du vurdere å ta spranget.

Men hva med stabiliteten og det praktiske? Her kommer noen viktige tips for en tryggere tilværelse som ny, selvstendig IT-konsulent.

Start forsiktig og forbered deg godt

Du har fast jobb, men vil starte for deg selv. Hvordan kommer du i gang?

Har du familie må den tas med på råd, og dere bør diskutere hvordan dere kommer gjennom oppstarten. Sett opp en enkel plan og budsjett og finn ut hvor mye du må tjene minimum. Sørg for å ha en buffer før du starter alene.

Skal du søke permisjon, kan du jobbe deltid, eller skal du si opp? Har du et godt forhold til arbeidsgiveren din kan en snakk være avklarende. Undersøk om muligheter for å jobbe mer selvstendig, eller å få en myk overgang med deltid + frilansoppgaver. Siden du er en ettertraktet spesialist, kan slike ordninger være mulig.

Begynn så å planlegge når du skal slutte. Plutselig er du inne i praktiske avgjørelser og det kan gå fort. Først skal du opprette et firma og velge selskapsform. Enkeltpersonforetak kan være din snarvei til å komme raskt i gang, og AS kan komme etter hvert.

Ikke glem nettverket ditt. Du kjenner garantert en som har startet for seg selv, så hør hvordan han har kommet i gang.

Er kompetansen din etterspurt?

Du kan sjekke om det finnes oppdrag innen dine kompetanseområder hos formidlere og i jobbagenter. På ProData Consults it-konsulenter.no kan du se tilgjengelige oppdrag.

Du bør også ta en prat med en som daglig jobber med å finne konsulenter (en sourcer) til prosjekter. De kan raskt gi deg tilbakemelding om du har riktig profil og nok erfaring, om noe bør endres i CV-en, eller hva du bør sette søkelys på.

Er du i fast jobb, kan du opprette konsulentprofil hos ProData Consult og sette status på «I fast arbeid». Dermed kan du selv sjekke etterspørselen før du tar spranget.

Følg med på ledige oppdrag gjerne et halvt år før du kan starte. Husk at mange oppdragsgivere er villige til å vente på den riktige konsulenten.

hvordan-starte-som-selvstendig-IT-konsulent- (2)

Valget er enklere når du vet at du får oppdrag. Ved å opprette konsulentprofil hos ProData Consult kan du raskt sjekke mulighetene og komme i gang.

Få hjelp til det praktiske

Du trenger ikke nødvendigvis en egen nettside, men en god LinkedIn-profil og en tydelig CV er viktig. Hos ProData Consult får du også hjelp til det.

Når det gjelder pensjon kan du fravelge det i den aller første fasen, men sjekk hva banken eller forsikringsselskapet ditt tilbyr.

Det kan være fornuftig å ha en sykeforsikring hvis du velger enkeltpersonforetak, da er du sikret ved egen sykdom. NAV har særlige sykelønnsordninger i tillegg til private selskap. Husk at forsikringer er for «worst case»-scenarier, og i starten kan du unngå slike faste utgifter.

Ikke glem å melde deg inn i foreninger, grupper og sørg for å holde deg faglig oppdatert. Livet som frilanser kan være ensomt, så delta på møter og plei ditt nettverk. Det vil garantert gi deg muligheter.

Bli med i nettverket til ProData Consult på LinkedIn - få innsikt, nyheter og tips for IT-konsulentbransjen – se nye oppdrag hver uke.

Behov for mer informasjn om det praktiske ved å starte for deg selv? Les artikkelen: Praktiske oppstartstips som selvstendig næringsdrivende IT-konsulent

Arbeidsmarkedet

Vi har heldigvis et godt arbeidsmarked i Norge som gjør at man enkelt kan gå tilbake til fast ansettelsesforhold om nødvendig.

Og har du organisert deg godt som selvstendig, vil du også få penger ved sykdom og andre sosiale goder. Så tryggheten er der hvis du velger å bli selvstendig.

Vær tro mot din plan, og gi deg selv nok trygghet til at du tør satse. Fleksibilitet og friheten som selvstendig venter på deg når du blir din egen sjef.

Sjekkliste for å komme i gang som selvstendig

  • Er du en ekspert og har egenskapene til å være konsulent?
  • Vil du være din egen sjef?
  • Sjekk dine motivasjoner – hva trigger deg?
  • Er dine kompetanser etterspurt – sjekk mulighetene i markedet.
  • Ta kontakt med aktuelle formidlere og konsulenthus; sjekk om det er oppdrag innen dine kompetanseområder.
  • Lag en plan, tidsramme og budsjett for oppstart – sett av en buffer.
  • I henhold til planen din: Velg selskapsform, sørg for det praktiske med en regnskapsfører.
  • Skaff deg en «salgsavdeling» - opprett profil hos en konsulentformidler og søk oppdrag tidlig.
  • Når skal det skje? Si opp eller ta ut permisjon – ta spranget!

Få oppdrag som spesialist IT-konsulent

Opprett profil på 5 minutter sjekk mulighetene