Frilans IT-konsulent som programmerer på skjerm

6 gode råd for å lykkes som frilans IT-konsulent

Det er både fordeler og ulemper ved å gi avkall på fastansettelsens trygge rammer og kaste seg ut i selvstendigheten som frilanser. Lykkes du som frilanskonsulent kan du til gjengjeld få en unik karriere med frihet, fleksibilitet og flere penger på kontoen. Her får du noen gode råd til å ta første skritt som selvstendig konsulent.

Av Claus Schack, sourcing manager i Prodata Consult. Han har mer enn 12 års erfaring med å gi råd til frilanskonsulenter.

1 Har du det som skal til?

La det være sagt med det samme: Å være frilanskonsulent er ikke for alle, og å gå fra fastansatt til frilanser er et stort valg. Forutsetningen er først og fremst at du har et solid grunnlag av erfaringer og kompetanser som er etterspurt i markedet. Dessuten vil overgangen fra å være fastansatt til å bli frilanser også få betydning for ditt profesjonelle som private liv.

Profesjonelt må du trives under et stort forventningspress, være i stand til å begynne i en ny organisasjon og levere fra første dag. Du skal ha en tung faglig ballast, være motstandsdyktig og tørre å forsvare det du gjør.

Personlig skal du trives med den større risikoen som er forbundet med frilansliv. Og du skal være parat til å ta en mer utsatt rolle enn du har som fastansatt. Frilanskonsulenter er sjeldent trygghetsnarkomaner.

Kan du leve med presset og usikkerheten som er knyttet til å være frilanskonsulent, har du mulighet til å skape en karriere. Gevinstene er spennende utfordringer og en god økonomi.

2 Kjenn deg selv!

Veien til å bli en god frilanskonsulent begynner hos deg selv. Hva er du god til? Eller kanskje enda viktigere: Hva er du IKKE god til? De kan virke som enkle spørsmål å besvare, men selvinnsikt er en komplisert disiplin for mange.

Begynn med å erkjenne at du ikke er ekspert i alt. Som konsulent blir du hyret for din spesialistkunnskap. Derfor er det viktig at du knivskarpt kan definere hvor du er ekspert.

Fra kundens perspektiv har eksterne konsulenter ingen læringskurve, og det er et krav at du leverer på et høyt nivå fra første dag. Og kunden regner med at du er spesialist innenfor et fagområde. Hvis kundens forventninger stemmer overens med dine evner, har du gode forutsetninger for å bli en suksess.

Finn deg en profesjonell sparringspartner som kan utfordre ditt syn på deg selv, og som kan stille deg de riktige spørsmålene. Det kan gjerne være en person som vet hva som kreves å være konsulent, og som er vant til å trekke ut og fremheve spisskompetanser. Denne prosessen kan klargjøre hva som er din styrke. Selvbevissthet er en stor fordel med hensyn på å bli matchet med oppgaver hvor du kan lykkes.

3 Lær å formidle hva du kan

Når du vet hva du er god til, kan du også formidle det.

Skap et tydelig preg når du formidler hva du kan. Dine ekspertkompetanser skal fremstilles som en objektiv sannhet. Det betyr at det skal være en tydelig sammenheng mellom det du er ekspert i, og de sakene du tidligere har jobbet med. Dette gjelder både når du skal presentere deg selv muntlig som skriftlig.

Sett deg inn i mottakerens sted og vurder hvem du kommuniserer med. Det er ditt ansvar at mottakeren forstår hva du besitter av kunnskap. Uansett om du snakker med kunden, med konsulenthus, sourcing- og rekrutteringsspesialister eller andre i nettverket ditt; alle skal skjønne budskapet.

Husk at de du møter på veien mot et oppdrag ikke alltid har samme faglige innsikt som deg.

Jo bedre du er til å formidle hva du er god til, jo større sjanse har du for å oppnå suksess. Slik unngår du å bli matchet med oppdrag som ikke passer, og du sikrer også at kunden har realistiske forventninger til dine evner.

Blir du satt på et oppdrag hvor kundens inntrykk ikke stemmer med dine faglige kompetanser, risikerer du i kundens øyne å feile – og du blir stemplet som inkompetent. Dårlig omtale blir lett et rykte, selv om det ikke er berettiget.

4 Vær din egen merkevare

Som frilanskonsulent skal du tenke på deg selv som en merkevare. Du er én blant mange «varer» på hyllene. Husk derfor å verne om ditt profesjonelle omdømme og ta ansvar for å markedsføre og selge «varen» din hensiktsmessig. Skill deg ut i forhold til konkurrentene dine, og ta kun oppdrag hvor du kan levere topp kvalitet.

5 Ta kontroll

Ta eierskap i din egen suksess. Ha kontroll på din faglige profil og dermed mulighetene for å lande de riktige oppdragene. Intet konsulenthus kan garantere deg nye oppgaver. Hold antennene ute og velg de konsulenthusene du ønsker å samarbeide med. Bruk nettverket ditt for å navigere mot de rette oppdragene og for å skape gode forbindelser.

Still krav til samarbeidspartnerne dine. Tilpass retningslinjene for hvordan du ønsker at din CV og profil blir presentert for kundene. Hvis du har kontroll på hvilke oppdrag som din CV sendes til og hvordan du blir presentert, har du bedre grunnlag for å lykkes.

6 Ikke glem økonomi og administrasjon

Det å drive en selvstendig virksomhet som frilanskonsulent er et kapittel i seg selv. Du skal være oppmerksom på at livet som selvstendig gir deg en mengde administrative, skattemessige og økonomiske forhold du skal ha gjennomtenkt og ha kontroll over.

Er dette besværlig bør du søke råd og tjenester hos noen som kan hjelpe deg med dette. Og det skal gjøre før du har tatt steget til et uavhengig liv som frilanskonsulent.

Besitter du de fleste av disse egenskapene har du stor sjanse for å lykkes som konsulent. Noen av de personlige egenskapene kan læres og tilpasses, andre kommer med erfaring.

Men aller viktigst er at du er en ekspert og tør å jobbe for at din faglige utvikling hele tiden er på høyde.