2 kvinnelige juniorkonsulenter snakker sammen

5 personlighetstrekk som kjennetegner en god konsulent

Er du dyktig og selvsikker, men også ydmyk nok til å innrømme egne svakheter? Sjekk hvilke karaktertrekk du bør ha for å lykkes som konsulent.

Tilværelsen som frilanskonsulent er omskiftelig og konstant utfordrende. Så for å oppnå suksess bør man ikke kun være topp faglig, men også være støpt av et helt spesielt kaliber.

En fast oppskrift for å bli en suksessrik konsulent finnes nok ikke, men noen personlighetstrekk kan vi se gå igjen hos de beste.

Er du en av dem som vurderer å ta spranget og bli konsulent? ProData Consult har jobbet med de beste konsulentene i over 25 år. Våre erfaringer, tilbakemeldinger fra kunder og samtaler med konsulenter har gitt oss innsikt i hva som kreves for å lykkes som frilanskonsulent.

1 Du er trygg på deg selv

Når du starter som konsulent i en ny organisasjon, har utstrålingen din mye å si for hvordan du kommer godt i gang hos kunden. Utstråler du, at du vet hvem du er og hva du kan – både profesjonelt og personlig – blir folk lettere dratt til deg. Når du «hviler i deg selv» helt naturlig, er folk mer tilbøyelige til å se deg som en troverdig sparringspartner. Det gir deg automatisk ro rundt deg og arbeidet ditt. Som del av denne personligheten forstår du også når du skal sette deg i respekt, og når du bør tre tilbake.

2 Du viser engasjement

Du elsker det du gjør. Og du har en positiv og smittende atferd overfor utfordringene som du og kollegaene dine skal løse. Lidenskapen du har for faget ditt, eller det prosjektet du har påtatt deg, er ikke å ta feil av. Du er heller ikke redd for å vise engasjement hele veien – fra det innledende intervjuet til prosjektet avsluttes.

Et tydelig engasjement påvirker dem du jobber sammen med, og det løfter både samarbeid og energi i teamet. Og holdningen din oser av «det kan jeg». Alt det gir kunden trygghet på at dine kompetanser og evner bidrar til at du kommer helt i mål med oppdraget.

3 Du er selvbevisst og har selvinnsikt

De fleste som er trygge på seg selv er også mer tilbøyelige til å være selvbevisste og har selvinnsikt. Det er viktige egenskaper som frilanskonsulent. Og det er helt avgjørende at du er fortrolig med begrensningene dine, og er ærlig om dette.

Du vet altså helt nøyaktig hva dine sterke sider er, og du klarer å fremheve disse. Motsatt er du også oppmerksom på dine svake sider og du kan kompensere helt ærlig for disse. Som en god konsulent fremstår du selvtilfreds på en ydmyk måte. Kun på denne måten kan man få et klart inntrykk av spisskompetansene dine, og hvilken verdi du kan tilføre kunden.

4 Du er god til å avklare forventninger

Flere ganger i prosessen – fra jobbsøking til du starter i jobben – er det behov for å avstemme forventninger. Derfor vet du også når det er behov for å justere både dine egne, men også konsulenthusets og kundens krav og ønsker. Er du god til å avklare forventninger i hele perioden, blir det enklere å unngå konflikter. En god konsulent kjennetegnes ved at man håndterer disse prosessene på en naturlig måte.

5 Du er profesjonell

En profesjonell innstilling er et gjenkjennelig karaktertrekk hos gode frilanskonsulenter. Du er proff i alt det du gjør – fra A til Å – være seg faglig, praktisk og menneskelig. Du setter deg inn i sakene, både før konsulentintervjuet, men også før du starter i et nytt prosjekt. Kundens behov settes før egne. Din viktigste oppgave er å skape verdi for kunden.

Å være profesjonell handler ikke minst om å behandle teamet ditt likeverdig og ikke snakke nedlatende om andre. Du sørger for at oppgavene blir levert, du gjør som du sier og er åpen for kritikk. Du kan håndtere bransjens mange krav og ha ulike «hatter» på. Det krever at du har god rolleforståelse og evner å prioritere.

På den måten etterlater du et godt inntrykk, som gjør at du blir ansett som en vellykket konsulent.

Få oppdrag som IT-konsulent

Opprett profil på 5 minutter sjekk mulighetene

Blogg

Innsikt og artikler